Czym jest badanie aCGH?

14 kwietnia

Badanie aCGH (ang. array comparative genomic hybridization) jest techniką mikromacierzy DNA, która służy do wykrywania zmian w ilości kopiowania materiału genetycznego (DNA) między dwoma porównywanymi próbkami.

Procedura aCGH polega na hybrydyzacji dwóch różnych próbek DNA (testowej i referencyjnej) z mikromacierzą, która składa się z tysięcy sond DNA, które reprezentują cały genom. Po hybrydyzacji mikromacierz jest odczytywana i analizowana pod kątem ilości sond, które wiążą się z DNA w próbie testowej i referencyjnej. Różnice w ilości sond wiążących się z DNA w próbie testowej w porównaniu z referencyjną wskazują na obecność zmian w ilości kopiowania DNA w badanej próbie.

Badanie aCGH jest szczególnie przydatne w diagnostyce chorób genetycznych oraz nowotworów. Pozwala ono na wykrywanie delecji, duplikacji i reorganizacji chromosomów, które mogą prowadzić do chorób lub nowotworów.

Sprawdź powiązane badania

Najnowsze artykuły