Polityka prywatności

I. Wprowadzenie                        

Celem tej polityki jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez INNGEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000849302,  z którą ma Pan/Pani zawartą umowę, bądź przez którą zostały względem Pana/Pani podjęte działania ukierunkowane na zawarcie umowy, bądź której wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celach marketingowych („Spółka” lub „ADMINISTRATOR”), szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Ponadto informacja o danych osobowych podawana jest w skróconej formie w formularzu: Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

II. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie? 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np.: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Spółka, z którą ma Pan/Pani zawartą umowę, bądź przez którą zostały względem Pana/Pani podjęte działania ukierunkowane na zawarcie umowy, bądź której wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celach marketingowych,  przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

III. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Spółka wobec zawarcia z nią umowy, bądź przez którą zostały względem Pana/Pani podjęte działania ukierunkowane na zawarcie umowy, bądź wobec której wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celach marketingowych, jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Spółka przetwarzają dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Spółka z realizują swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. 

Poniżej wskazujemy pełne dane Spółki, jako administratora danych osobowych: 

INNGEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-143 Lublin ul. Magnoliowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000849302, REGON: 386250077, NIP: 946269770,  o kapitale zakładowym 300.000,00 zł, w całości opłaconym. 

Dane kontaktowe podane są na stronie internetowej  Spółki: www.inngen.pl  i podlegają stałej aktualizacji. 

IV. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza ADMINISTRATOR?

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych. 

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. 

Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą, przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez ADMINISTRATORA

1. Informacje ogólne

   Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe ADMINISTRATORA, które nazywamy dalej łącznie „Serwisami”, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

   2. Cookies

    W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. 

    Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies:

    • „stałe” –pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Umożliwiają m.in. określenie którzy użytkownicy są nowi, a którzy powracają na stronę.
    • „sesyjne” – są plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci przeglądarki. Pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony. Umożliwiają m.in. określenie czy dane powinny być zbierane na poczet obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej.

    Rodzaje stosowanych na naszej stronie internetowej plików cookies:
    Analityczne/statystyczne – pliki cookies pochodzące z narzędzi analitycznych Google Analytics, umieszczane w urządzeniu użytkownika końcowego. Google Analytics na podstawie plików cookies otrzymuje m.in. następujące informacje o użytkowniku:

    • z jakich źródeł odwiedził naszą stronę internetową (np. inna witryna, wyszukiwarka internetowa), 
    • na jakie podstrony się kierował, 
    • do których usług się kierował,
    • jakiej rozdzielczości używał, 
    • z jakiego typu urządzenia korzystał (np. komputer, tablet, smartphone),
    • czy podczas korzystania ze strony internetowej wystąpiły problemy. 

    Narzędzie Google Analytics jest wykorzystywane wyłącznie na stronach informacyjnych, do których użytkownik ma dostęp przed zalogowaniem się na swoje konto. Narzędzie to jest wyłączane w momencie logowania użytkownika do jego profilu.

    Pliki cookies nie łączą się z innymi informacjami o użytkowniku, w szczególności z danymi osobowymi. Twój adres IP jest anonimizowany, czyli skracany najszybciej, jak to możliwe.

    Jeżeli Pan/Pani nie wyraża zgody na korzystanie przez nas z plików cookies albo chce ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, może zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

    Pan/Pani może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części). Istnieje także możliwość zablokowania działania Google Analytics przez użytkownika poprzez opcjonalny dodatek do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika. Więcej informacji na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne jest w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Pan/Pani korzysta.

    Należy pamiętać, że ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez nas plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na stronie internetowej Spółki.

    Więcej szczegółów na temat możliwości zmiany ustawień plików cookies Pan/Pani uzyska w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji ”pomoc”. Szczegółowe informacje można uzyskać odwiedzając na przykład poniższe strony:

    Mozilla: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
    Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
    Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
    Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
    Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

    3. Pozostałe dane

     Co do zasady tylko, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi
     w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe (patrz również kolejne sekcje): 

     • Przetwarzanie danych osobowych klientów ADMINISTRATORA
     • Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z ADMINISTRATOREM w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów ADMINISTRATORA
     • Przetwarzanie danych osobowych kontaktujących się z ADMINISTRATOREM w celu zawarcia umowy z ADMINISTRATOREM).

     4. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

     Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że: 

     – na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych, 

     – na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,

     – jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych niezspeudonimizowanych  lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies,

     – profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji,

     – profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

     5. Podstawy prawne przetwarzania

      W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisów ADMINISTRATORA możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy, i celu przetwarzania. I tak na przykład: 

      – dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;

      – dane osobowe osób, które korzystają z możliwości zakupu biletu przez Internet i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy; 

      – niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

      6. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z ADMINISTRATOREM w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów ADMINISTRATORA, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z ADMINISTRATOREM. 

       Poza danymi, o których była mowa w sekcji 4, od osób fizycznych, które kontaktują się z ADMINISTRATOREM w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów ADMINISTRATORA, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z ADMINISTRATOREM,  zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres kontaktowy, adres e-mail oraz numer telefonu/faksu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

       Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do ADMINISTRATORA lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych. 

       7. Przetwarzanie danych osobowych klientów ADMINISTRATORA i potencjalnych klientów  ADMINISTRATORA.

        ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. 

        Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami ADMINISTRATORA niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). 

        Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi:  imię, nazwisko, płeć, PESEL, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mai. 

        Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli z ADMINISTRATOREM umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery rachunków bankowych. 

        Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione stałym współpracownikom ADMINISTRATORA i wykorzystywane przez nich w celu realizacji ochrony praw ADMINISTRATORA (np. procedury reklamacji, windykacji), jak i w celu wykonywania umów zawieranych przez ADMINISTRATOREM (np. zlecenie podwykonawstwa). 

        Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na: 

        – usprawiedliwionym interesie ADMINISTRATORA (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)

        –   zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing) 

        –   wykonania zawartej umowy,

        – obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości). 

        Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na: 

        – usprawiedliwionym interesie ADMINISTRATORA jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych),

        – zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing). 

        8. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

         Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez ADMINISTRATORA. 


         W obowiązujących u ADMINISTRATORA politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. 

         Stosownie do tego informujemy, że:

         1) w przypadku, gdy ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika; 

         2) w przypadku, gdy ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;  Jeśli dane osobowe Użytkownika są potrzebne ADMINISTRATOROWI do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi ADMINISTRATOR zachowa dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;

         3) w przypadku, gdy ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy; 

         4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

         Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:  

         • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, 
         • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, 
         • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,  
         • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,  
         • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat. 

         Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej. 

         9. Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

         Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.
         W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim, przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a ADMINISTRATOR ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu ADMINISTRATOR powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, dane te przetwarza. 

         W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które ADMINISTRATOR przetwarza, mogą być: 

         1. usługodawcom, którzy wykonują usługi w imieniu lub na rzecz ADMINISTRATORA np. usługi hostingowe, podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz ADMINISTRATORA, podmioty świadczące usługi przewozowe i kurierskie,   podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, 
         2. niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak: prawnicy lub audytorzy;
         3. organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo.

         W szczególności informujemy, że Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań. 

         Spółka nie będzie przekazywała danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Przekazywanie odbywać się będzie wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG. 

         10. Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji? 

         Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a ADMINISTRATOR odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@inngen.pl. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności. 

         11. Dostęp do danych osobowych

         Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: info@inngen.pl

         12. Zmiana danych osobowych

         Zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza ADMINISTRATOR można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: info@inngen.pl,  lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji. 

         13. Wycofanie zgody

         W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W przypadku braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres: info@inngen.pl.   

         14. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

         Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. 

         Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

         • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
         • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

         Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy,
         że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. 

         15. Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych 

         W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: info@inngen.pl.

         Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ADMINISTRATORA albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez ADMINISTRATORA. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

         Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

         16. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

         W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: info@inngen.pl.  Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

         Osoby, których dane osobowe przetwarza ADMINISTRATOR, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z późn. zm.) (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa z późn. zm.). Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

         17. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

         Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany
         w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.