InnGen - odbiór wyników

Jak uzyskać kod QR?

Uwaga. Od 1 lipca 2021 po wykonaniu testu antygenowego lub RT-PCR możliwe jest pobranie kodu QR z indywidualnego konta pacjent.gov.pl.

Kod QR dostępny jest po otrzymaniu wiadomości SMS potwierdzającej  wpisanie wyniku badania do systemu EWP.