Co nam mówi epigentyka?

1 marca

Epigenetyka to dziedzina nauki zajmująca się badaniem zmian w ekspresji genów, które nie wynikają z mutacji DNA. Oznacza to, że w epigenetyce badane są zmiany w sposobie, w jaki geny są włączane lub wyłączane, co może mieć wpływ na funkcjonowanie komórek i organizmu jako całości.

W epigenetyce badane są m.in. modyfikacje chemiczne histonów, które wpływają na zwijanie chromatyny i dostępność danego genu dla czynników transkrypcyjnych, a także modyfikacje DNA, takie jak metylacja, która może wpłynąć na aktywność danego genu.

Epigenetyka może wpłynąć na zdrowie człowieka na wiele sposobów. Badania sugerują, że epigenetyczne zmiany mogą wpływać na ryzyko wystąpienia chorób, takich jak nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, choroby neurodegeneracyjne czy zaburzenia psychiczne, w tym depresja czy schizofrenia.

Przykładowo, epigenetyczne zmiany w genach związanych z metabolizmem glukozy i insuliny mogą wpłynąć na rozwój cukrzycy typu 2. Epigenetyczne zmiany w genach związanych z funkcjonowaniem układu odpornościowego mogą wpłynąć na ryzyko wystąpienia chorób autoimmunologicznych, takich jak toczeń czy reumatoidalne zapalenie stawów. Epigenetyczne zmiany w genach związanych z funkcjonowaniem mózgu i przekaźnictwem nerwowym mogą wpłynąć na ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy schizofrenia.

Epigenetyka może również wpłynąć na zdrowie poprzez wpływ na ekspresję genów związanych z procesami starzenia się. Badania sugerują, że epigenetyczne zmiany w genach związanych z procesami starzenia się mogą wpłynąć na ryzyko wystąpienia chorób związanych z wiekiem, takich jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona.

Wpływ epigenetyki na zdrowie jest bardzo złożony i zależy od interakcji genów z czynnikami środowiskowymi, takimi jak dieta, palenie, alkohol, stres czy zanieczyszczenia środowiska. Badania nad epigenetyką mają jednak ogromny potencjał w identyfikowaniu czynników ryzyka chorób oraz w opracowaniu nowych terapii opartych na modyfikacjach epigenetycznych.

Najnowsze artykuły