Czym jest badanie WES?

8 lutego

WES to skrót od Whole Exome Sequencing, co oznacza sekwencjonowanie całego eksomu. 

Jest to proces polegający na sekwencjonowaniu wszystkich części genomu, które kodują białka (eksomu), co stanowi około 1% całego genomu człowieka. Badanie WES jest często stosowane w celu identyfikacji mutacji genetycznych powodujących choroby dziedziczne i schorzenia genetyczne.

Jakie są zalety badania WES?

  • Duża czułość: WES pozwala na identyfikację nawet najmniejszych mutacji genetycznych, co jest kluczowe w diagnostyce chorób dziedzicznych.
  • Szerokie spektrum: Badanie WES pozwala na identyfikację mutacji w wielu genach naraz, co jest korzystne w sytuacjach, gdy pacjent cierpi na kilka schorzeń jednocześnie.
  • Wysoka precyzja: WES jest bardzo precyzyjną metodą sekwencjonowania, co pozwala na dokładne określenie lokalizacji mutacji w genomie.

Problemy z badaniem WES?

  • Niewątpliwie wysoki koszt – WES jest dość drogą metodą sekwencjonowania, co ogranicza jego dostępność dla niektórych pacjentów.
  • Ograniczenie interpretacji: WES identyfikuje tylko mutacje w eksomie, co oznacza, że niektóre mutacje znajdujące się poza eksomem mogą być pomijane.
  • Trudność interpretacji wyniku: Interpretacja wyniku badania WES może być trudna, ponieważ niektóre mutacje są bezobjawowe lub występują tylko u niektórych pacjentów z daną chorobą.

Podsumowując, WES jest ważnym narzędziem w diagnostyce chorób dziedzicznych, ale jego wynik powinien być interpretowany w świetle innych czynników, takich jak wywiad medyczny i dodatkowe badania diagnostyczne.

Alternatywy dla badania WES

Istnieją inne metody sekwencjonowania genomu, które mogą być stosowane w celu uzyskania informacji o mutacjach genetycznych. Oto kilka z nich:

  • Sekwencjonowanie genomu całkowitego (WGS): WGS polega na sekwencjonowaniu całego genomu człowieka, w tym regionów poza eksomem. Jest to bardziej kompleksowa i kosztowna metoda niż WES, ale pozwala na identyfikację większej liczby mutacji.
  • Sekwencjonowanie genów pojedynczych: Ta metoda polega na sekwencjonowaniu wybranych genów, co jest tańsze niż WES i WGS, ale pozwala na identyfikację mniejszej liczby mutacji.
  • Testy genetyczne pojedynczych markerów: Testy te polegają na określeniu obecności lub braku konkretnej mutacji w wybranych genach. Są one tańsze i prostsze niż WES i WGS, ale pozwala na identyfikację mniejszej liczby mutacji.

Wybór odpowiedniej metody zależy od celu badania, dostępności i budżetu, a także od kwalifikacji jednostki chorobowej. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o wyborze metody uzyskać poradę od specjalisty medycyny genetycznej.

Sprawdź powiązane badania

Najnowsze artykuły