Na czym polega badanie Kariotypu

30 czerwca

Badanie kariotypu to laboratoryjna procedura, która polega na analizie chromosomów ludzkich w celu określenia ich liczby, budowy i rozmiaru. Kariotyp to zapis kariotypowy, czyli zestaw chromosomów danego organizmu.

Badanie kariotypu polega na pobraniu próbki krwi lub tkanki, a następnie hodowaniu komórek w laboratorium, aby uzyskać wystarczającą liczbę do analizy chromosomów. Następnie komórki te są poddawane różnym procesom, takim jak barwienie, cięcie, sortowanie i układanie, w celu uzyskania pełnego zestawu chromosomów.

Analiza kariotypu pozwala na identyfikację nieprawidłowości chromosomowych, takich jak nadmierna liczba lub brak chromosomów, mutacje lub translokacje chromosomowe, które mogą prowadzić do chorób genetycznych lub niepłodności. Jest to szczególnie ważne w przypadku diagnostyki chorób genetycznych, jak zespół Downa czy zespół Turnera.

Badanie kariotypu może być również stosowane w medycynie reprodukcyjnej, aby zidentyfikować chromosomalne przyczyny niepłodności lub nieprawidłowości u rozwijającego się płodu.

Sprawdź powiązane badania

Najnowsze artykuły