Oferta
dla Firm

Zachęcamy do kontaktu w celu przedstawienia indywidualnych warunków cenowych.

Laboratorium Inngen oferuje testowanie pracowników, które umożliwi wykrycie potencjalnych ognisk zakażeń w przedsiębiorstwie i zapewni możliwość podjęcia działań prewencyjnych mających na celu zapobiegnięcie rozprzestrzeniania zakażeń wirusem. Stosowana przez Laboratorium Inngen metoda Real Time PCR, wykonywana na najnowocześniejszych urządzeniach i przy zastosowaniu najwyższej jakości walidowanych odczynników, daje największe prawdopodobieństwo wykrycia wirusa SARS-CoV-2, nawet u osób zakażonych, które nie wykazują objawów infekcji.

Przetestowanie pracowników metodą Real Time PCR i wykrycie potencjalnych ognisk wirusa umożliwi skierowanie na kwarantannę osób zakażonych i odizolowanie ich od pracujących zespołów, a jednocześnie – poprzez potwierdzenie testem o negatywnym wyniku braku zakażenia u osób mających potencjalny kontakt z chorymi –  uniknięcie nieprzewidzianej kwarantanny zarządzonej przez służby epidemiologiczne.

Głównymi elementami naszej propozycji współpracy (uwzględnionymi w jednostkowej cenie testu RT PCR) są:

  1. Szybkie i efektywne pobranie wymazu na miejscu w przedsiębiorstwie poprzez ustawienie mobilnego punktu pobrań (karetki), w celu przetestowania jak największej grupy osób
    w jak najszybszym czasie,
  2. Transport wymazów do Laboratorium Inngen,
  3. Przeprowadzenie testów metodą Real Time PCR oraz podanie wyników w ciągu 24 godzin
    od godziny zakończenia pobierania wymazów,
  4. Zgłoszenie wyników testów do centralnej bazy danych Ministerstwa Zdrowia (EWP),
  5. Przedstawienie informacji na temat wyników testów zlecającemu oraz odrębnie każdej testowanej osobie.

Ponadto, w ramach profilaktyki, proponujemy rozważenie decyzji o wykonaniu dodatkowych testów mających na celu wykrycie przeciwciał SARS-CoV-2 u pracowników (testów immunologicznych). Wynik pozytywny takiego testu potwierdza przebyte zachorowanie na koronawirusa COVID-19 oraz nabytą odporność. Test immunologiczny wykrywający obecność przeciwciał jest opcją płatną dodatkowo.

Dodatkowo zachęcamy Państwa do rozważenia rozszerzenia testu molekularnego RT PCR na wykrycie obecności SARS-CoV-2 o opcję rozróżnienia infekcji układu oddechowego (RT PCR test różnicujący), co zapewni Państwu – jako Zlecającemu – a także poszczególnym pracownikom szerszą wiedzę odnośnie aktywnych zakażeń danym wirusem i ograniczy ryzyko konieczności powtórnego wykonywania testów w przypadku, gdy dany pracownik zarażony jest np. wirusem grypy. RT PCR test różnicujący jest odrębnym wariantem oferty cenowej.

Ze względu na wykorzystywanie przez Laboratorium Inngen nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych o wysokiej wydajności testowania, jesteśmy w stanie zaoferować jedne z najniższych cen testów dostępnych na polskim rynku.